W jaki sposób oraz u kogo stosować znaczniki po biopsji piersi? -Diagnostyka-Rak piersi-Nowotwory-Onkologia-Medycyna Praktyczna dla lekarzy

2021-11-10 03:46:38 By : Mr. ALEX GUI

Tłumaczyła lek. Dr. Bogna Stępień Konsultował. medicine. Tadeusz J. Popiela, Katedra Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skróty: FDA-Food and Drug Administration, MR-obrazowanie techniką rezonansu Magnetycznego, TK-obrazowanie techniką tomografii komuterowej, USG-ultrasound

Reprinted from Breast Cancer Research and Treatment, 2012; Vol. 132, I. Thomassin-Naggara, L. Lalonde, J. David, E. Darai, S. Uzan, I. Trop "Request for biopsy marking: how, why and why not trimming after breast biopsy?", p.: 881–893, Copyright © 2012, with permission from Springer Science Business Media.

W czerwcu 2011 roku, we Francji oraz w kanadyjskiej prowincji Quebec przeprowadzono wśród radiologów ankietę, która miała na celu określenie i porównanie aktualnych w kanadyjskiej prowincji Quebec przeprow 46 spośród 107). Ten corresponding duży odsetek odpowiedzi wskazuje na znaczne zainteresowanie tmatem. Co więcej, na pytanie "czy pani/pana postępowanie w zakresie pozostawiania znacznika po biopsji piersi uległo zmianie w ciągu ostatnich 5 lat?", odpowiedzi w ciągu ostatnich 5 lat? Większość z nich stwierdziła, że ​​obecnie pozostawiają klipsy (tj. znaczniki) częściej niż czynili to dawniej. Pierwsze artykuły opisujące zastosowanie klipsów po biopsji piersi opublikowały 20 lat temu zespoły badawcze kierowane przez Burbanka i Liberman. w ^ TYM samym czasie wprowadzonoigłyØwiększejśrednicyświatła, służące do stereotaktycznej biopsjigruboigłowejwspomaganejpróżnią.1Wkrótcepotem pozostawianieznacznikówPO biopsji piersi STALO SIE standardowympostępowaniempozwalającym na identyfikacjępunktu odniesienia podczaspóźniejszejobserwacji LUBwycięciazmiany.2-5 Obecnie klipsy stosuje SIE powszechnie, a na rynku dostępnych jest kilka różnych systemów; stopniowo rozszerzeniu ulegają też wskazania do ich użycia. Nie ma jednak danych ujmujących szczegółowo częstość stosowania znaczników do biopsji przeprowadzanych pod kontrolą ultrasonografii (USG) oraz biopsjistereotaktycznych * W poszczególnych ośrodkach stosuje się znacząco odmienne procedry:. O ile w większości szpitali po biopsjistereotaktycznej pozostawia sią znaczniki, to US po pozostawia sią pozzyrakzniki W niektórych ośrodkach po biopsji wykonanej pod kontrolą USG klipsy stosuje się tylko wówczas, gdy u chorej zaplanowano systemowe leczenie indukcyjne (w celu oznaczenia). Z kolei w innych ośrodkach standardowo umieszcza się znacznik po każdej biopsji przeprowadzonej pod kontrolą USG.

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom. Pomóż redag​​ować portal. Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Lista pozaekranowych nieszczęść księżniczki Lei jest dłuższa niż wszystkie razem wzięte części „Gwiezdnych wojen”. Przerażające i poruszające. Zim? Tym, że do opisu choroby psychicznej brakuje języka. Joking to znaczy – ale stygmatyzujący, wykluczający.

Copyright © 1996–2021 Medycyna Praktyczna